Exhibitions

Exhibitions

NO: Vårt årlige utstillingsprogram finner sted på vårt mikrogalleri og hageområde på Sofienbergparken (H46 Project Space) samt off-site lokasjoner i Oslo.

Dog Days (est. 2021) er en årlig serie med utstillinger som presenterer kunstnere og prosjekter som reflekterer det bredere spekteret av graffiti, gate- og outsiderkunst. Med originale tegninger, malerier, skulpturer, installasjoner, wearables, forestillinger, kunsttrykk- og zineutgivelser i begrenset opplag, og mer, har Dog Days som mål å knytte 'gaten' og 'galleriet' ved å vise frem kunstnerens studiobaserte praksis i forhold til deres arbeid i offentlige rom.

Vårt utstillingsprogram er sentralt for å gjøre kunst og kreativ meningsdannelse tilgjengelig for alle. Utstillinger skaper gode møteplasser for ulike målgrupper og brukergrupper; øke nivået av forståelse om gatekunst og graffiti; og gi muligheter til å kommunisere videre og kontekstualisere våre offentlige prosjekter.

Registrer deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om våre kommende utstillinger og arrangementer.

Denne siden blir oppdatert, mar 2024
EN: Our annual exhibition program takes place across our micro-gallery and garden space on Sofienbergparken (H46 Project Space) as well as off-site locations in Oslo.

Dog Days (est. 2021) is an annual series of exhibitions presenting artists and projects that reflect the wider spectrum of graffiti, street and outsider art. Featuring original drawings, paintings, sculpture, installations, wearables, performance, limited-edition print and zine releases and more, Dog Days aims to link 'the street' and 'the gallery' by showcasing artist’s studio-based practice in relation to their work in public spaces.

Our exhibition program is central to making art and creative opinion formation accessible to everyone. Exhibitions create good meeting places for different audiences and user groups; increase the level of understanding about street art and graffiti; and provide opportunities to further communicate and contextualize our public projects.

Sign up to our newsletter to receive information about our forthcoming exhibitions and events.

This page is currently being updated, Mar 2024.