About

Kunst i mellomrom

NO: Street Art Oslo kuraterer, produserer og formidler gatekunst på offentlige og private arenaer, gjennom festivaler, guidede turer, workshops, utsmykning av bygg, utstillinger, publikasjoner, og radio.

Vår definisjon av gatekunst omfatter kunstverk produsert både med og uten tillatelse, fra store veggmalerier til små urbane kunst-intervensjoner, klistremerker, sjablonger, paste-ups, graffiti, skulpturer, og mer.

Vår innsats er dedikert til å forbedre betingelsene for produksjon og formidling av gatekunst og graffiti, gjennom kontekstualiseringen av dette innenfor et bredere felt bestående av visuell kunst, estetikk, arkitektur, urbanisme, sosiologi, antropologi, medborgerskap og utdanning.

Street Art Oslo drives av direktør og kunstnerisk leder James Joseph Finucane (UK), pedagogisk leder Hanne Ugelstad (NO) og prosjektmedarbeider Eirin Cowie (NO).

Formål

Vårt formål er å sørge for en bro mellom gatekunst og graffiti-subkulturer, og den øvrige allmennheten. Vår målsetning er å fremheve ikke-institusjonaliserte tilnærminger til kunst i mellomrom, samt å inspirere til økt deltakelse og opplevelse av medeierskap av den visuelle sfæren i det offentlige rom.

Street Art Oslo AS driver iht. prinsipper for sosialt entreprenørskap, ideelt aksjeselskap.

Møt teamet!
EN: Street Art Oslo curates, produces and disseminates art in public and private arenas through festivals, guided tours, workshops, site-specific commissions, exhibitions, publications and radio.

We define street art broadly as consisting of works of art produced both with and without permission, from large-scale murals to small-scale interventions, stickers, stencils, paste-ups, graffiti, sculpture and more.

We are dedicated to improving conditions for the production and dissemination of street art and graffiti by contextualising them within the wider fields of visual art, aesthetics, architecture, urbanism, sociology, anthropology, citizenship and education.

Street Art Oslo is run by director James Joseph Finucane (UK), pedagogical leader Hanne Ugelstad (NO), and project manager Eirin Cowie (NO).

Mission

Our mission is to provide a bridge between street art and graffiti subcultures and the wider public. In doing so we aim to highlight non-institutional approaches to kunst i mellomrom (art in in-between spaces) and to inspire a shared sense of ownership over the visual realm in public space.

Street Art Oslo AS operates in accordance with principles of social entrepreneurship.

Meet the team!